İLAÇ OTOMASYON SİSTEMİ

PharmaDis nasıl çalışır?
Vizite sonrası her hasta için reçeteler klinik hemşiresi tarafından HBYS’ne
girilir.HBYS’ye girilen reçeteler Eczacı tarafından onaylanır ve sistem ile birlikte verilen HBYS-PharmaDis Modülü aracılığı ile aynı ekrandan PharmaDis
Dispanser Robotuna reçete siparişleri olarak yönlendirilir.

PharmaDis Dispanser Robotu, siparişleri hazırlar ve hazırlanan kişiye özel reçeteler hastane
ilaç stoğundan düşülür. İlaçlar robot tarafından ister bir kutuya, ister bir
ambalajlama birimine doldurulsun, PharmaDis Dispanser Robotu tarafından
reçeteye ilişkin;hasta adı, doktor adı, tarih, saat, poliklinik adı, ilaç çeşidi, öğün
bilgisi ve dozaj (vb.) bilgileri yapışkanlı bir etikete yazdırılır.

Ambalajlı (otomatik) ya da kutularda (yarı otomatik) hazırlanan kişiye özel
reçeteler toplu olarak katlara servis edilir.
Katlara taşınan ilaçlar hasta başında/bileğinde bulunan kare kodlar okutularak hemşireler tarafından hastalara teslim edilir.
Tüm bu süreç Hastane Otomasyon PharmaDis Modülü
tarafından Hastane Otomasyon Sistemi bünyesinde
raporlanarak kaydedilir.

.Doğru Zamanda

.Doğru Dozda

.Doğru Hastaya

.Doğru İlaç

Sayfa Galerisi